Walne zgromadzenie 2015

by

Kategoria Aktualności

Opublikowano 11 marca 2015


Głogówek 2015-03-06

Członkowie Bractwa Strzeleckiego
w Głogówku

Działając na podstawie § 16 pkt 4 Statutu Bractwa Strzeleckiego w Głogówku zapraszam w dniu 24 marca 2015 r. o godz. 18:00

na Walne Zgromadzenie Członków Bractwa Strzeleckiego, które odbędzie się na Strzelnicy Sportowej w Głogówku. Jeżeli w pierwszym terminie o godz. 18:00 nie będzie kworum , to drugi termin Zgromadzenia nastąpi 15 minut po pierwszym terminie.

Planowany porządek Zgromadzenia :

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Bractwa.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór komisji mandatowej.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie z pracy Zarządu.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Omówienie :
  • terminarza strzelań na 2015 r.
  • zmiany wysokości składki członkowskiej na 2015 r.
  • wprowadzenia zasady mikro w sporządzaniu sprawozdań finansowych Bractwa.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Rozpatrzenie wolnych wniosków.
 13. Podjęcie uchwał :
  • wysokości składki członkowskiej na 2015 r.
  • zatwierdzeniu bilansu za 2014 r.
  • uchwaleniu budżetu na 2015 r.
  • wprowadzeniu zasady mikro w sporządzaniu sprawozdań finansowych Bractwa.
 14. Zakończenie zebrania.

W załączeniu :

Terminarz strzelań na 2015 r.
Projekt budżetu na 2015 r.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *