Władze Bractwa


od 21 III 2017 r.

Zarząd Bractwa

Prezes Bractwa – Janusz Szkodziński

Wiceprezes – Sławomir Matwijów

Skarbnik – Jacek Nalepa

Członek Zarządu – Przemysław Pryka

od 25 III 2014 r.

Zarząd Bractwa

Prezes Bractwa – Janusz Szkodzińsk

Wiceprezes – Sławomir Matwijów

Skarbnik – Jacek Nalepa

od 30 III 2011 r.

Zarząd Bractwa

Prezes Bractwa – Mirosław Jagiełło

Wiceprezes – Sławomir Matwijów

Skarbnik – Jacek Nalepa

2 IV 2008 r.- 30 III 2011 r.

Zarząd Bractwa

Prezes Bractwa – Stanisław Grzegorczyk

Wiceprezes – Sławomir Matwijów

Skarbnik – Jacek Nalepa

16 III 2005 r. – 2 IV 2008 r

Zarząd Bractwa

Prezes Bractwa – Stanisław Grzegorczyk

Wiceprezes – Rajmund Cichoń

Skarbnik – Jacek Nalepa

22 II 2002 r. – 16 III 2005 r.

Zarząd Bractwa

Prezes Bractwa – Stanisław Grzegorczyk

Wiceprezes – Rajmund Cichoń

Skarbnik – Jacek Nalepa

7 VII 1999 r. – 22 II 2002 r

Zarząd Bractwa

Prezes Bractwa – Krystian Strzoda

Wiceprezes – Gerard Pelka

Skarbnik – Jacek Nalepa

2 X 1998 r. – 7 VII 1999 r.

Członkowie Założyciele Bractwa Strzeleckiego powołują Komitet Założycielski.

Członkowie Założyciele Bractwa Strzeleckiego w Głogówku

Piotr Dancewicz

Manfred Gesler

Stanisław Grzegorczyk – Komitet Założycielski

Mirosław Jagiełło

Jacek Nalepa – Komitet Założycielski

Gerard Pelka – Komitet Założycielski

Roman Piotrowski

Tomasz Pol

Roman Pol

Piotr Samson

Tomasz Schmid

Józef Skiba – Komitet Założycielski

Ireneusz Stolarewski

Krystian Strzoda – Komitet Założycielski

Janusz Szkodziński

Krystian Wycisk

V 1997 r. – 2 X 1998 r.

Grupa inicjatywna w skład której wchodzą :

Stanisław Grzegorczyk

Jacek Nalepa

Gerard Pelka

Józef Skiba

Krystian Strzoda

Krystian Wycisk

Marian Struzik ( od 15 I 1998 r. )

Tomasz Schmidt ( od 15 I 1998 r. )