Historia budowy


1998 – 2007 r.

Członkowie Bractwa Strzeleckie w Głogówku przy pomocy Gminy Głogówek oraz przy znaczącym wsparciu sponsorów – dokonują gruntownej przebudowy obiektu. Obiekt zostaje uznany za najlepszy obiekt strzelecki w województwie opolskim.

10 IX 2001 r.

Gmina Głogówek użycza Bractwu Strzeleckiemu w Głogówku strzelnicę „ w zarząd i administrację”.

17 V 2001 r.

Decyzja Burmistrza Głogówka o dopuszczeniu strzelnicy do użytku .

1 IV 1997 r.

Komisja Opolskiego Związku Strzelectwa Sportowego pozytywnie opiniuje stan techniczny obiektu i dopuszcza go do prowadzenia na min zajęć strzeleckich.

1996 r.

Komisja Opolskiego Związku Strzelectwa Sportowego pozytywnie opiniuje stan techniczny obiektu i dopuszcza go do prowadzenia na min zajęć strzeleckich.

2 X 1996 r.

Zarząd Wojewódzki LOK w Opolu zrzeka się wszelkich praw do obiektu.

7 X 1992 r.

Opiekę nad strzelnicą przejmuje Zespół Szkół w Głogówku – wykonywane są prace porządkowe na zdewastowanym obiekcie.

1989 r.

Zawieszenie działalności LOK na strzelnicy.

1975 – 1976 r.

Budowa strzelnicy i uroczyste jej oddanie do użytku.

26 VI 1973 r.

Zatwierdzenie projektu budowy nowej strzelnicy sportowej w Głogówku (inwestorem jest Liga Obrony Kraju w Głogówku)