Najważniejsze wydarzenia


13 lipiec 2012 r

Przyjęcie Bractwa Strzeleckiego do Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej.

28 czerwiec 2008 r.

W X – rocznicę reaktywacji Bractwa wręczenie ufundowanego sztandaru.

17 grudzień 2001 r.

Przyjęcie Bractwa Strzeleckiego w poczet członków Opolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

10 wrzesień 2001 r.

Gmina Głogówek użycza Bractwu Strzeleckiemu Strzelnicę Sportową „w zarząd i administrację”.

14 sierpień 2001 r.

Rejestracja Bractwa Strzeleckiego w Głogówku w Krajowym Rejestrze Sądowym.

17 maj 2001 r.

Decyzja Burmistrza Głogówka o dopuszczeniu Strzelnicy Sportowej do użytku i zatwierdzenie Regulaminu bezpiecznego funkcjonowania strzelnicy.

7 lipiec 1999 r.

I Walne Zgromadzenie Członków Bractwa Strzeleckiego w Głogówku na którym zostają wybrane władze Bractwa.

5 marca 1999 r.

Sąd Okręgowy w Opolu Wydział I Cywilny wpisuje Bractwo Strzeleckie w Głogówku w rejestrze stowarzyszeń kultury fizycznej.

2 październik 1998 r.

Zebranie 16 członków założycieli Bractwa Strzeleckiego w Głogówku na którym powołują Komitet Założycielski Bractwa do reprezentowania Bractwa w Sądzie Okręgowym w Opolu. Członkowie założyciele zatwierdzająStatut stowarzyszenia.

15 styczeń 1998 r.

Posiedzenie grupy inicjatywnej ( grupa poszerzona o Mariana Struzika i Tomasza Schmidta ) która postanawia przygotować dokumenty potrzebne do zarejestrowania Bractwa jako stowarzyszenia.

Maj 1997 r.

Powstaje grupa inicjatywna której celem jest reaktywacja założonego w 1647 r. Bractwa Strzeleckiego w Głogówku . W skład grupy inicjatywnej wchodzą : Stanisław Grzegorczyk, Jacek Nalepa, Gerard Pelka, Józef Skiba, Krystian Strzoda i Krystian Wycisk.