Królowie Bractwa od 1999 roku


2021

Król Bractwa – Michał Karel
I Marszałek – Gerard Cebula
II Marszałek – Marek Kędzierski

2020

Strzelanie Królewskie nie odbyło się z powodu pandemii COVID-19

2019

Król Bractwa – Krzysztof Poremba
I Marszałek – Przemysław Pryka
II Marszałek – Michał Karel

2018

Król Bractwa – Jan Kruk
I Marszałek – Roman Baran
II Marszałek – Leszek Tabor

2017

Król Bractwa – Gerard Cebula
I Marszałek – Adrian Harnys
II Marszałek – Mirosław Jagiełło

2016

Król Bractwa – Sławomir Lorenc
I Marszałek – Gerard Cebula
II Marszałek – Adrian Harnys

2015

Król Bractwa – Wojciech Wróblewski

I Marszałek – Tadeusz Kokoszka

II Marszałek – Stanisław Grzegorczyk

2014

Król Bractwa – Mirosław Jagiełło

I Marszałek – Janusz Szkodziński

II Marszałek – Sławomir Lorenc

2013

Król Bractwa – Anna Korytkowska

I Marszałek – Mirosław Jagiełło

II Marszałek – Tadeusz Kokoszka

2012

Król Bractwa – Leszek Tabor

I Marszałek – Wojciech Wróblewski

II Marszałek – Janusz Szkodziński

2011

Król Bractwa – Sławomir Lorenc

I Marszałek – Przemysław Pryka

II Marszałek – Roman Baran

2010

Król Bractwa – Roman Baran

I Marszałek – Gerard Cebula

II Marszałek – Janusz Szkodziński

2009

Król Bractwa – Gerard Cebula

I Marszałek – Stanisław Grzegorczyk

II Marszałek – Henryk Jurkowski

2008

Król Bractwa – Roman Baran

I Marszałek – Sławomir Bogocz

II Marszałek – Grażyna Gesler

2007

Król Bractwa – Sławomir Matwijów

I Marszałek – Anna Korytkowska

II Marszałek– Robert Sypniewski

2006

Król Bractwa – Sławomir Matwijów

I Marszałek – Roman Lęcznar

II Marszałek– Rajmund Cichoń

2005

Król Bractwa – Arkadiusz Szyszka

I Marszałek- Mirosław Jagiełło

II Marszałek – Roman Piotrowski

2004

Król Bractwa – Janusz Szkodziński

I Marszałek – Arkadiusz Szyszka

II Marszałek – Jacek Nalepa

2003

Król Bractwa – Janusz Szkodziński

I Marszałek– Rajmund Cichoń

II Marszałek – Sebastian Lorenc

2002

Król Bractwa – Mirosław Jagiełło

I Marszałek – Jan Fedorowicz

II Marszałek – Jacek Nalepa

2001

Król Bractwa – Bolesław Chrobrowski

I Marszałek – Henryk Jurkowski

II Marszałek – Roman Lęcznar

2000

Król Bractwa – Robert Rypniewski

I Marszałek – Rajmund Cichoń

II Marszałek – Artur Stochmiałek

1999

Król Bractwa – Roman Lęcznar

I Marszałek – Roman Piotrowski

II Marszałek – Janusz Szkodziński